کبدی کاران قزوین برای حضور در مسابقات آسیایی آماده می‌شوند

کبدی کاران قزوین برای حضور در مسابقات آسیایی آماده می‌شوند

سه کبدی کار استان قزوین در اردوهای تیم لی خود را برای حضور در مسابقات آسیایی آماده می‌کنند.   اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی برای حضور در مسابقات هانگژو چین در حال برگزاری است. در اردوی تیمملی مردان که پنجمین مرحله خود را طی می‌کند احمدرضا عسگری از استان قزوین حضور دارد. فاطمه خدابنده