مرسدس بنز Vision One-Eleven کانسپت (۲۰۲۳)

مرسدس بنز Vision One-Eleven کانسپت (۲۰۲۳)

  مرسدس بنز مطالعه جدیدی درباره خودروهای اسپرت ارائه کرد. Vision One-Eleven یک زبان طراحی بسیار پویا را با فناوری نوآورانه پیشرانه تمام الکتریکی ترکیب می کند. شبح ابرخودرو با اجرای ماهرانه طراحی مرسدس بنز یک کمان مشخص می شود که نشانگر سبک قرن بیست و یکمی آن است. توسعه این طراحی بر جایگاه برند