راهنمای خرید و انتخاب لباس کار

راهنمای خرید و انتخاب لباس کار

  لباس کار برای انجام کارهای فیزیکی استفاده می شود که با توجه به نوع شغل و محیط کار تولید می شود. با توجه به شرایط کاری هر لباس کار با استفاده از پارچه های مخصوص و با ویژگی های خاصی مثل مقاومت در برابر رطوبت یا الکتریسیته تولید خواهد شد و ماندگاری های متفاوتی